Dank

Allereerst bedanken wij iedereen die heeft gestemd en in het bijzonder diegenen die TotaalLokaal hebben gestemd en daarmee ook zijn vertrouwen in mij heeft uitgesproken. Niet in de laatste plaats bedanken wij ook de lokale kranten voor het plaatsen van ingezonden brieven.

Zonder het podium dat lokale kranten de afgelopen jaren TotaalLokaal heeft geboden, had de partij waarschijnlijk niet meer bestaan. Een lokale partij kan niet meeliften met een landelijke trend en is afhankelijk van wat er op lokaal niveau over wordt geschreven.

In plaats van geld te besteden aan het jaarlijks opstellen zo’n tweehonderd persberichten over hoe goed de gemeente Súdwest-Fryslân functioneert, zien wij liever een financiële bijdrage voor lokale media die aandacht besteden aan de onderwerpen die tijdens raadsvergaderingen worden behandeld. Een dergelijke bijdrage dient uiteraard onafhankelijk te zijn van inhoud die aan lezers wordt gepresenteerd. Media mogen kritisch zijn. Media dienen zelf kritisch te zijn, vinden wij. En dus ook kritisch over TotaalLokaal. Naarmate media meer aandacht besteedt aan de inbreng van de verschillende politieke partijen, zullen meer raadsleden kritischer worden over de besluiten die zij nemen en zal dat de besluitvorming ten goede komen.

Meer aandacht voor politiek door lokale media verkleint mogelijk ook de afstand tot de politiek en vergroot mogelijk de opkomst bij verkiezingen. Wij zeggen u toe ook de komende raadsperiode betrokken en kritisch te zijn. Niet kritisch om kritisch te zijn, maar kritisch omdat u er recht op heeft dat er op kritische wijze met uw omgeving, voorzieningen en belastinggeld wordt omgegaan.

TotaalLokaal

Laatste Nieuws
Bestuur
Klaas Jan Semplonius - Fractievoorzitter
Jantje Haagsma - Raadslid
Jan Appeldorn - Commissielid Boarger en Mienskip
Ad van de Kolk
Jan Rijpma - Penningmeester